پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه جداسازی آب شرب از آب خام در سال گذشته

پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه جداسازی آب شرب از آب خام در سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات