یک پژوهشگر: گسل مشاء پتانسیل ایجاد زمین‌لرزه‌های بزرگ را دارد

یک پژوهشگر: گسل مشاء پتانسیل ایجاد زمین‌لرزه‌های بزرگ را دارد

صنعت و معدن تهران- ایرنا- براساس تحقیقات پژوهشگر لرزه زمین‌ساخت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور، گسل مشاء پتانسیل ایجاد زمین‌لرزه‌های بزرگ را دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات