احداث ۸ بیمارستان تا پایان سال مالی ۹۹/ ۷۴ بیمارستان، مجموع بیمارستان‌های احداث شده توسط سازمان مجری در دولت تدبیر و امید

احداث ۸ بیمارستان تا پایان سال مالی ۹۹/ ۷۴ بیمارستان، مجموع بیمارستان‌های احداث شده توسط سازمان مجری در دولت تدبیر و امید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون ۶۶ بیمارستان در دولت تدبیر و امید احداث شده است، خاطرنشان کرد: با احتساب هشت بیمارستانی که تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ احداث خواهند شد و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، تعداد بیمارستان‌های احداث شده در دولت تدبیر و امید به ۷۴ بیمارستان خواهد رسید. مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در بیان جزئیات هشت بیمارستانی که تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ (تیرماه ۱۴۰۰) تکمیل خواهند شد، توضیح داد: در مجموع ۱۲۸۶ تخت بیمارستانی در هشت بیمارستانی که توسط سازمان مجری در حال احداث است در ۱۲۵۸۶۱ مترمربع، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات