از سوی منطقه یک شهرداری یزد...

با صرف هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و 900 میلیون ریال، دو پلاک در مسیر خیابان های تبلیغات اسلامی و دانش پایه از سوی منطقه یک شهرداری یزد آزاد سازی شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - با پیگیری منطقه یک از طریق مراجع قضائی، پلاک تجاری واقع در مسیر خیابان تبلیغات اسلامی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون ریال خلع ید، آزاد سازی و تخریب شد.

طرح خیابان تبلیغات اسلامی که بلوار جمهوری اسلامی را به خیابان انقلاب وصل می کند، تعریض مسیر مورد نظر از 15 متری به 30 متری می باشد و با اختصاص اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال در اولویت آزاد سازی منطقه یک شهرداری یزد قرار گرفته است.

همچنین به منظور خارج نمودن مسیر خیابان نواب صفوی به بلوار استقلال و تسهیل در ارتباط بهتر، پلاکی به مساحت 512 متر مربع در خیابان دانش پایه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال آزاد سازی شد که این خیابان با عرض 24 متری به اجرا در می آید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات