تعویض لوله های هیترهای فشار قوی شماره پنج و نصب آنها بر روی واحد سه نیروگاه بندرعباس

تعویض لوله های هیترهای فشار قوی شماره پنج و نصب آنها بر روی واحد سه نیروگاه بندرعباس

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات