درخواست یک میلیون تومانی برای نصب کنتور گاز مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس

درخواست یک میلیون تومانی برای نصب کنتور گاز مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس

درحالی مطابق قرارداد هزینه‌های نصب انشعاب و کنتور گاز از متقاضیان دریافت شده که پیمانکار گازرسانی برای این کار درخواست واریز ۹۸۵ هزار تومان به یک شماره کارت شخصی را کرده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات