ديدار صميمي مديركل و معاونين اداره كل راه و شهرسازي استان با شهردار بجنورد درخصوص بررسي وضعيت پروژه ...

ديدار صميمي مديركل و معاونين اداره كل راه و شهرسازي استان با شهردار بجنورد درخصوص بررسي وضعيت پروژه ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات