325 هزار و 459 متر مربع از حرائم دولتی در سال 1398 رفع تصرف شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان از رفع تصرف 325 هزار و 459متر مربع از حرایم دولتی در استان گیلان خبر داد .

مهندس وحید خرّمی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان  در گفتگو با روابط عمومی این شرکت با اعلام این خبر افزود : این میزان رفع تصرف انجام شده در نتیجه بررسی 212 فقره پرونده از تعداد 366 پرونده ارسال شده به دستگاه قضایی است که با صدور حکم از سوی مقامات قضایی استان منجر به رفع تصرف 325 هزار و 459 متر مربع  از حرائم دولتی شده است و اشاره کرد ؛ مابقی پرونده ها در حال حاضر در محاکم قضایی استان در حال رسیدگی می باشد.

وی در ادامه گفت : رفع تصرف های صورت گرفته شامل ؛ بستر تالاب ها ، حریم و بستر رودخانه ها ، سواحل دریا و اراضی استملاکی است که در راستای حفظ حقوق بیت المال و آزادسازی اراضی دولتی انجام پذیرفته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان با اشاره به این مهم که توفیقات حاصله ناشی از تسریع و دقت در رسیدگی های قضایی بعمل آمده در دستگاه قضایی استان و همکاری عوامل انتظامی بوده و مبرهن است که بدون هماهنگی و همکاری  دستگاه های یاد شده  این مهم امکان پذیر نبود .

مهندس خرّمی تصریح کرد:  شرکت آب منطقه ای گیلان در سال گذشته با دستور مقامات قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی استان گیلان نسبت به رفع تصرفات و  تخریب اعیانات و حصارکشی ها اقدام نموده است که این فرایند با طی مراحل قانونی در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان در پایان تاکید نمود : در راستای حفظ حقوق بیت المال این شرکت از هیچگونه تلاشی دریغ نخواهد نمود و در سال جاری نیز با سودجویانی که قصد تصرف و سودجویی نسبت به انفال و بیت المال را داشته باشند،  از طریق مراجع  قضایی با قاطعیت پیگیری و مطابق قانون مجازات خواهند شد.