برگزاری جلسه تصمیم گیری در خصوص تشکیل کمیته ارزیابی در مناطق پنجگانه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت

معاونت شهر سازی و معماری شهرداری رشت خبر داد:

تشکیل کارگروه ارزیابی املاک در مناطق پنجگانه

جلسه به ریاست رضا ویسی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت و با حضور جمعی از مدیران مناطق، روسای ادارات، کارشناسان مربوطه (طرح تفصیلی، املاک، شهر سازی و حقوقی)و نماینده حوزه حراست و بازرسی در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت برگزار شد.

این جلسه در خصوص شیوه بررسی آراء کمیسیون ماده صد در شهرداری که دارای طبقه مازاد تجاری، تبدیل مسکونی به تجاری و توسعه تجاری عمده بوده و ارزش سرقفل که از طریق کارشناسان رسمی تعیین می شود و گاها به صرفه و صلاح شهرداری نبوده و بدون اعتراض جهت صدور رای به کمیسیون ارسال می شد تشکیل شد.

در این جلسه با توجه به حساسیت بالای این موضوع و به جهت در نظر گرفتن منافع شهرداری مقرر شد:جهت بررسی اعتراض به آرا در خصوص ارزش معاملاتی ملک، کارگروهی بدین منظور در هر منطقه تشکیل و با بررسی آراء کمیسیون و نظرات کارشناسی رسمی اعلامی در خصوص ارزش سرقفل، در مورد اعتراض یا عدم اعتراض از جانب شهرداری اتخاذ تصمیم نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات