تغییر ساعت کاری ۳۰ فرودگاه کشور از اول خرداد/منطقی سازی ساعت کار فرودگاه ها برای مدیریت نیروی انسانی و صرفه جویی مالی

تغییر ساعت کاری ۳۰ فرودگاه کشور از اول خرداد/منطقی سازی ساعت کار فرودگاه ها برای مدیریت نیروی انسانی و صرفه جویی مالی

راهبرعملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه اجرای این طرح محدودیتی در فعالیت فرودگاه‌ها ایجاد نمی‌شود، تاکید کرد: این طرح از اول خرداد در فرودگاه‌های مشمول اجرا می‌شود و مشتریان این فرودگاه‌ها باید برای استفاده از خدمات در غیر زمان کاری تعیین شده، ۷۲ ساعت قبل درخواست بدهند همچنین محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی در سخنانی هدف از اجرای این طرح را متناسب کردن ساعت کاری فرودگاه‌ها با تعداد پروازها و نیروی انسانی با معیار قراردادن یک ماه گذشته عنوان کرد و گفت: این طرح با رعایت الگوی مادی و اقتصادی و مدیریت نیروی انسانی در فرودگاه هایی که دارای کمتر از ۱۴ پرواز برنامه یی در هفته اجرا می‌شود

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات