سال گذشته چند هزار مقرری بگیر سرکار رفتند؟

سال گذشته چند هزار مقرری بگیر سرکار رفتند؟

درحالی که تا سال ۹۷ نزدیک به ۱۸ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری مجددا مشغول کار شدند، جدیدترین آمارها از اشتغال بکار دوباره ۲۳ هزار مقرری بگیر در سال گذشته حکایت دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات