دریافت عوارض ساختمانی با نرخ سال ۹۸

محاسبه عوارض صدور پروانه سال ۹۹ با دو ماه تاخیر از ابتدای خرداد ماه اجرایی می شود

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات