5000 مشترک شهری شفت و روستاهای در مسیر خط انتقال از پروژه آبرسانی به شفت بهره مند خواهند شد


بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از پروژه آبرسانی به شفت از چاههای ماسوله رودخان

5000 مشترک شهری شفت و روستاهای در مسیر خط انتقال از پروژه آبرسانی به شفت بهره مند خواهند شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در بازدید مدیرعامل این شرکت از پروژه آبرسانی به شفت در راستای اجرای طرح آبرسانی به صومعه سرا، فومن و شفت از چاههای ماسوله رودخان، ضمن بررسی مشکلات اجرای پروژه، بر تسریع در روند اجرا تأکید شد.

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی به شفت در راستای اجرای طرح آبرسانی به صومعه سرا، فومن و شفت از چاههای ماسوله رودخان در حال اجراست افزود: این پروژه جهت تأمین آب مناسب و بهداشتی 5000 مشترک شهرستان شفت در حوزه شهری و روستاهای در مسیر خط انتقال اجرا می شود.

وی همچنین افزود: این پروژه شامل اجرای خط انتقال به طول 16 کیلومتر می باشد که 12 کیلومتر آن با لوله 400 میلیمتری چدن داکتیل و 4 کیلومتر با لوله 300میلیمتری چدن داکتیل اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در ادامه گفت: هم اکنون 3800 متر لوله گذاری با لوله 300 میلیمتری چدن داکتیل و 750 متر با لوله 400 میلیمتری چدن داکتیل اجرا شد که با توجه به محل تأمین اعتبار این پروژه از اعتبارات ملی ، در صورت تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای پروژه سرعت بیشتری خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات