کاهش ۸۰ درصدی داده‌های هواشناسی گردآوری‌شده توسط هواپیماها

کاهش ۸۰ درصدی داده‌های هواشناسی گردآوری‌شده توسط هواپیماها

به طور کلی، کاهش در تعداد پروازهای تجاری منجر به کاهش حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از مشاهدات اندازه‌گیری هواشناسی از طریق هواپیما شده است. خسارت در برخی مناطق که در آن مشاهدات مبتنی بر سطح کمیاب است، بیشتر به چشم می‌آید؛ برای نمونه این کاهش در مناطق استوایی و نیمکره جنوبی در حدود ۹۰ درصد است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات