افزایش زباله های معمولی و کاهش زباله های پزشکی طی ۲ماه / جمع آوری ...

افزایش زباله های معمولی و کاهش زباله های پزشکی طی ۲ماه / جمع آوری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات