اجرای خط ‌کشی عابر پیاده در مسیر خط ۳ بی. آر. تی

اجرای خط ‌کشی عابر پیاده در مسیر خط ۳ بی. آر. تی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات