حمایت شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از 11 پایان نامه دانشجویی

حمایت شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از 11 پایان نامه دانشجویی

سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از حمایت مالی 11 پایان نامه تحصیلی دانشجویی خبر داد.

بخشعلی حاتم زاده با بیان اینکه این پایان نامه ها در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد انجام می شود، اظهار داشت: در این راستا برای پایان نامه های دکتری 100 میلیون ریال و کارشناسی ارشد نیز 60 میلیون ریال حمایت مالی در قالب هزینه های جمع آوری اطلاعات، تجهیزات و مواد، مسافرت، آزمایشات و خدمات تخصصی، چاپ و تکثیر و چاپ مقالات، صورت می گیرد.

وی، مقایسه عملکرد منعقد کننده های متداول در حذف کدورت و رنگ از منابع آب های سطحی، بررسی کمی و کیفی فاضلاب در سیستم تصفیه خانه فاضلاب مهاباد، مدل سازی انتخاب محل بهینه نصب سنسورهای سنجش کلرباقیمانده در شبکه آبرسانی شهری، مدل سازی الگوی مصرف آب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تعیین الگوی مقاومت دارویی باکتری های هتروتروف جدا شده از فاضلاب شهری ارومیه در برابرآنتی بیوتیک جنتامایسین، ونکومایسین و سیپروفلوکساسین را از جمله پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات