مدیرکل ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد: بهسازی بافت‌های فرسوده در حال اجراست

رستمی خاطرنشان کرد: تقویت وحدت و انسجام بین ادارات هم‌خانواده وزارت راه‌ و شهرسازی، حضور شفاف و موثر در کارگروه‌های مربوطه و نرمش قانون به نفع مردم از دیگر انتظارات از مدیر جدید راه‌ و شهرسازی این استان است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات