افزایش حق مسکن دوای درد کارگران نیست

نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با بیان اینکه مطالبه کارگران بسیار فراتر از افزایش حق مسکن و رساندن آن به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: خوب است خودشان یک ماه با این دستمزد زندگی کنند و ببینند چطور می‌شود با دو میلیون تومان، هزینه‌های زندگی را اداره کرد!

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات