افراد واجد شرایط دریافت مسکن ملی، دو برابر تعداد واحدها

افراد واجد شرایط دریافت مسکن ملی، دو برابر تعداد واحدها

وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد سرپرستان خانوار واجد شرایط دریافت مسکن ملی،ی ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات