تبدیل ارتفاعات جنوبی مشهد به فضای تفریحی و مفرح برای شهروندان

تبدیل ارتفاعات جنوبی مشهد به فضای تفریحی و مفرح برای شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات