رفع ساخت و ساز غیرمجاز همکاری تمامی ارگان‌ها را می‌طلبد/ساخت «طبقات فوقانی» از مهمترین چالش‌های تبری ...

رفع ساخت و ساز غیرمجاز همکاری تمامی ارگان‌ها را می‌طلبد/ساخت «طبقات فوقانی» از مهمترین چالش‌های تبری ...

به گزارش شهریار، فریدون بابایی اقدم در حاشیه جلسه امروز این کمیسیون که با موضوع ساخت وساز های غیرمجاز با حضور راه و شهرسازی و نام مهندسی برگزار شد، اظهار داشت: بحث ساخت و ساز تنها محدود به شهرداری نیست و مجموعه‌های دیگر نیز در این موضوع دخیل هستند که مقرر شد میزبان اداره راه و شهرسازی و نظام مهندسی استان باشیم چرا که قوانین مربوط به نظارت عالیه بر ساخت و ساز ها بر عهده این دو مجموعه است.

او با بیان اینکه نظارت بر ساخت و ساز ها با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست، افزود: مجبوریم برای این موضوع از روش‌ها و فناوری‌های جدید استفاده کنیم.

بابایی اقدم ادامه داد: نظارت بر ساخت و سازها باید در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی باشد تا بتوانیم بدون دخالت و نقش اشخاص، به راحتی پایش داشته باشیم. باید کم و کیف ساخت و سازها روی نقشه بیاید که این موضوع نیز از مصوبات جلسه امروز بود.

او با اشاره به اینکه تخلفات ساختمانی در هر یک از مناطق ۱۰ گانه شهرداری متفاوت است، گفت: به طور مثال در ۲ و ۵ و ۱ به دلیل اینکه برای ساخت و سازها پروانه می گیرند، موارد نیز تخطی از پروانه دغدغه است ولی مناطقی هم هستند که به طور کلی به سمت اخذ پروانه ساختمانی نمی‌روند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز تصریح کرد: باید با تسریع روند صدور پروانه، شهروند ساکن در بافت حاشیه نشین دیگر نگران این نباشد که اگر به شهرداری مراجعه کند صدور پروانه زمان بر خواهد بود و هزینه اضافه در پی دارد.  همان طور که ما در شورای شهر و شهرداری در تراکم مجاز تا حدودی در عوارض پرداختی بخشودگی داریم، از نظام مهندسی نیز خواسته‌ایم این بخشودگی‌ها را اعمال کنند.

بابایی اقدم از ساخت طبقات فوقانی به عنوان چالش اصلی شهر تبریز نام برد و افزود: از مردم تبریز خواهش دارم با توجه به شرایط تبریز و خط گسل در این مورد احساس نگرانی داشته باشند چراکه آسیب پذیری تبریز در این خصوص از شهرهای دیگر بیشتر است.

با تاکید بر اینکه با  همگامی و همراهی مردم، برنامه های ما هم موثر تر پیش می‌رود، گفت: در مجموعه شهرداری هم نسبت به گذشته اراده و همت بیشتری وجود دارد و از مردم نیز انتظار داریم شرایطی نباشد که شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ یا اجرای احکام مجبور به تخریب بنایی باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات