جلسه هماهنگی معاونت طرح و توسعه و معاونت برنامه ریزی

روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه جلسه ای مشترک بین معاونت طرح و توسعه و معاونت برنامه ریزی در محل دفتر مهندس امیری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در این جلسه که با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه و مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی شرکت در دفتر معاونت طرح و توسعه برگزار گردید ضمن پایش و مرور مسائل جاری مشترک و مرتبط با پروژه های عمرانی شرکت آب منطقه ای، وحدت رویه در خصوص حل و فصل موارد مذکور مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی و ارزیابی عملکرد گذشته، جهت برون رفت از مشکلات موجود تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات