لزوم توجه به بافت فرسوده روستایی در پیشوا

وی گفت: دهیاران موظفند تا طرح‌های اشتغالزای قابل اجرا را در مناطق روستایی عملیاتی کنند تا از مهاجرت روستائیان به مناطق شهری به ویژه برای کسب و کار جلوگیری شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات