واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند با شبکه سراسری سنکرون شد

واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند با شبکه سراسری سنکرون شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات