جهش تولیدمسکن حمایت دولت را می طلبد

در همین راستا فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن ضمن اشاره به شرایط لازم برای تسهیل شرایط جهش تولید در حوزه مسکن گفت: «از دیدگاه اقتصادی جهش تولید در بخش مسکن نیازمند بررسی دو حوزه عرضه و تقاضا در این بخش است. بیضایی در بیان بررسی وضعیت حوزه تقاضا در بازار مسکن به منظور ایجاد جهش تولید در این بخش، اظهار داشت: «فشار حضور و افزایش تقاضای مردم در بازار مسکن با توجه به فضای اقتصادی حاکم بر کشور میسر نیست چرا که شرایط اقتصادی مسلط بر خانوارها به سبب افزایش نیافتن درآمد و مناسب نبودن شرایط موجود برای ورود به بازار مسکن مهیا نشده است». این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به راهکارهای موجود به منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار و تحریک تقاضا به کمک تسهیل شرایط حضور مردم در بازار مسکن، گفت: «یکی از راهکارهای موجود به منظور ایجاد جهش تولید در بخش مسکن با توجه به شرایط فعلی، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات