اطلاعیه/معیار حداقل مقاومت بتن در سطح استان افزایش یافت

اطلاعیه/معیار حداقل مقاومت بتن در سطح استان افزایش یافت

اطلاعیه


با توجه به لزوم افزایش عمر مفید ساختمان ها و بهبود عملکرد لرزه ای و دوامی، افزایش کیفیت و مقاومت بتن مصرفی پروژه ها، گامی مهم و تاثیر گذار در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بتن ۱۴۰۴ می باشد.

به همین منظور، هیات مدیره سازمان با توجه به پیشنهاد گروه تخصصی عمران، معیار پذیرش حداقل مقاومت بتن را در شهر کرج c۳۵ و برای سایر شهر های استان c۳۰ تصویب نمود.

لذا مهندسان محترم طراح و ناظری که بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ نسبت به ثبت پروژه اقدام می نمایند، می بایست با توجه به مقاومت بتن تعیین شده، نسبت به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات