تعویض و نوسازی پوشش فرسوده پلکان‌های پل‌های عابر پیاده محور بولوار ...

تعویض و نوسازی پوشش فرسوده پلکان‌های پل‌های عابر پیاده محور بولوار ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات