انتصاب مهندس رضا غفاری بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه...

طی حکمی با امضای مهندس محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده رئیس مجمع عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس رضا غفاری به مدت سه (3) سال بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد.

در این حکم آمده است: «در اجرای مفاد بند 4 ماده (13) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق مفید جنابعالی و به استناد مصوبه مورخ 4/12/98 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور، برای مدت سه (3) سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل انتخاب می شوید. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف خطیر و مسئولیت های محوله و تحقق اهداف پیش بینی شده در اساسنامه شرکت مسئلت می نماید.»

مهندس رضا غفاری دارای 20 سال تجربه خدمت در شرکت آب منطقه ای اردبیل و موسسه تحقیقات آب (وزارت نیرو) می باشد.

وی پیش از این معاون طرح و توسعه، معاون حفاظت و بهره برداری و 2 دوره بعنوان معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل خدمت نموده و در حال حاضر مدیر دفتر آبهای معدنی شرکت می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات