واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند با شبکه سراسری سنکرون شد

واحد شماره 2 نیروگاه حرارتی شازند با شبکه سراسری سنکرون شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات