هشدار مرسک برای افت شدید تجارت دریایی و کشتیرانی

هشدار مرسک برای افت شدید تجارت دریایی و کشتیرانی

مرسک، به عنوان بزرگترین شرکت کشتیرانی در جهان در خصوص افت شدید تجارت دریایی و جابجایی کانتینر در بازارهای جهانی به علت بحران پاندمی کرونا هشدار داده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات