جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن مهر 3 بجنورد با حضور مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی خراسان شمالی ، مدی...

جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن مهر 3 بجنورد با حضور مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی خراسان شمالی ، مدی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات