در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تجهیزات مربوط به بویلرهای سیکل ترکیبی

در نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تجهیزات مربوط به بویلرهای سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات