اطلاعیه شهرداری در رابطه با رعایت ضوابط و مقررات حدود ظرفیت و صلاحیت قانونی توسط مهندسان طراح و ناظر

اطلاعیه شهرداری در رابطه با رعایت ضوابط و مقررات حدود ظرفیت و صلاحیت قانونی توسط مهندسان طراح و ناظر

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات