پیشرفت 90 درصدی آماربرداری منابع و مصارف آب های سطحی و...

پیشرفت 90 درصدی آماربرداری منابع و مصارف آب های سطحی و...

اولین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب استان در سال 99 درسطح شرکت آب منطقه ای گلستان با حضور سرپرست شرکت، معاون حفاظت و بهره برداری ، مدیر مطالعات پایه منابع آب و اعضای کمیته برگزارشد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان ، با اشاره به نقش مهم آماربرداران در ارائه "اطلاعات دقیق و به موقع" برای تصمیم گیری های کلان آینده گفت: امیدواریم با اتمام عملیات آماربرداری با دقت بیشتری در زمینه منابع و مصارف آبی استان برنامه ریزی کنیم.

مهندس سید محسن حسینی،  با تاکید بر حفظ رویه یکسان در آماربرداری و لزوم رعایت دستورالعمل های مربوطه خواستار تهیه خروجی کار متناسب با سطوح مختلف مدیریتی شد.

در ادامه مدیر مطالعات پایه منابع آب این شرکت، در خصوص وضعیت پروژه  آمار برداری منابع و مصارف آب استان از ابتدا تاکنون گزارشی ارائه کرد.

مهندس فراز جو تصریح کرد: آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی مشتمل بر چاه، قنات، چشمه، سردهنه ونهر، موتور پمپ، ایستگاه پمپاژ، آب بندان و سدهای مخزنی در استان گلستان با استفاده از خدمات 4 شرکت مهندسین مشاور ونظارت دفتر مطالعات پایه منابع آب از سال 96 آغاز شده است و تاکنون حدود 90 درصد پیشرفت داشته که کار باقیمانده در حد تطبیق و تصحیح و کارهای دفتری است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات