لزوم تقویت عدالت محوری در سیستم اداری شهرداری تبریز

لزوم تقویت عدالت محوری در سیستم اداری شهرداری تبریز

به گزارش شهریار، رسول موسایی در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل منابع انسانی بر لزوم تقویت عدالت محوری در سیستم اداری شهرداری تبریز تاکید کرد و افزود: با تقویت عدالت محوری در عملکرد سیستم اداری مجموعه شهرداری تبریز میزان بهره وری کارکنان و افزایش کیفیت تولید خدمات برای شهروندان محقق می شود.

او ادامه داد: اداره کل منابع انسانی نقش اساسی در رصد میزان اثربخشی کارکنان میان بخش های مختلف شهرداری تبریز را دارد و همواره در طول مدیریت های مختلف این اداره کل، سعی شده است کرامت پرسنلی مخصوصا برای بازنشستگان محترم اجرا شود.

موسایی با اشاره به اهمیت تاسیس اتاق بازنشستگان شهرداری تبریز عنوان کرد: شهرداری تبریز قدردان زحمات کارکنان بازنشسته و فعلی خود است.

در این جلسه فتحیان مدیرکل حراست شهرداری تبریز، موحدنیا معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ایران نژاد مدیرکل نوسازی و تحول اداری، رضازاده رییس اداره کارگزینی، و سایر مسئولان اداره کل منابع انسانی شهرداری تبریز حضور داشتند.

در این جلسه، محمدعلی مولاخواه به عنوان مدیرکل منابع انسانی معرفی و از زحمات کریم فیضی مدیرکل سابق منابع انسانی تقدیر شد.

همچنین در ادامه جلسه مدیرکل حراست شهرداری تبریز، حسنی را به عنوان مسئول حراست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز منصوب کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات