برنامه ریزی برای استقرار سامانه جامع اطلاعات هوانوردی کشور در آینده نزدیک/ ایجاد پایگاه داده عوارض زمین و موانع مصنوعی

برنامه ریزی برای استقرار سامانه جامع اطلاعات هوانوردی کشور در آینده نزدیک/ ایجاد پایگاه داده عوارض زمین و موانع مصنوعی

صالحی می‌گوید: در راستای این تحولات ایکائو محصولات اطلاعات هوانوردی را از کاغذی به ارایه داده‌ها و نقشه‌های دیجیتال و الکترونیکی مکان مرجع تغییر داده است سرپرست اداره اطلاعات هوانوردی اداره کل کنترل ترافیک هوایی در معرفی مهمترین برنامه‌های امسال این اداره عنوان می‌کند: سال گذشته در راستای اجرای الزامات برنامه ناوبری هوایی جهانی و ارایه محصولات دیجیتال و سیستم‌های تعامل پذیر با حمایت مجموعه مدیریتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، مقدمات تهیه سامانه جامع اطلاعات هوانوردی کشور در حوزه داده‌های پایدار و نقشه‌های هوانوردی فراهم شد که امید است با تداوم این حمایت‌ها درآینده نزدیک عملیاتی و راه اندازی شود برای فرودگاه‌های بین المللی کشور در سال جاری خبر می‌دهد و می‌افزاید: این پایگاه، اطلاعات ارتفاعی سطح زمین و موانع مصنوعی مستقر شده در حریم فرودگاه‌ها را شامل می‌شود که این اطلاعات طرح‌های تقرب، مسیرهای پروازی و سطوح بی خطری پرواز را از نفوذ موانع و مخاطرات مربوط ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات