حق تعیین مسکن با مرد است یا زن؟

طبق این قانون، مسکن جزئی از حق نفقه زن محسوب می‎شود و مرد مکلف است که مسکن مناسبی را برای خانواده خود تهیه کند. از لحاظ اخلاقی زن و شوهر باید با همفکری یکدیگر در خصوص موضوعات مشترک مانند تعیین خانه‌ای که قرار است در آن زندگی کنند تصمیم‌گیری کرده و به نتیجه‎ای مناسب برسند اما در صورت بروز اختلاف، قانون به حل مساله در این باره پرداخته است. مطابق با ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن موظف است در منزلی زندگی کند که شوهر مشخص کرده است، مگر آنکه اختیار تعیین مسکن را در زمان عقد گرفته باشد. البته داشتن حق و اختیار مشخص کردن محل سکونت توسط زن، به این مفهوم نیست که وی بتواند این حق را وسیله‎ای برای زیان وارد کردن به مرد قرار دهد و باید از این حق به صورت منطقی استفاده کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات