شهرنشینی کرونا در ۹ پایتخت

در ۱۱ شهر با الگوهای ویژه خدمات‌رسانی زندگی سازگار با ویروس مرگبار کرونا محقق شده است و عین جدی گرفتن موضوع کرونا و بی‌تفاوت نبودن نسبت به آن، خدمات و زندگی در این شهرها فلج نشده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات