مشاوره و تشویق شهروندان به ساخت باغ بام در مشهد ضروری است

مشاوره و تشویق شهروندان به ساخت باغ بام در مشهد ضروری است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات