ببینید/مجله تصویری آوای شهر /شماره دوم/ مهمترین اخبار و اقدامات مدیریت شهری مبارکه /اردیبهشت ماه 1399

ببینید/مجله تصویری آوای شهر /شماره دوم/ مهمترین اخبار و اقدامات مدیریت شهری مبارکه /اردیبهشت ماه 1399

مجله تصویری آوای شهر /شماره اول/ مهمترین اخبار و اقدامات مدیریت شهری مبارکه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات