افزایش1800 مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا انتهای تابستان امسال

افزایش1800 مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های کشور تا انتهای تابستان امسال

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات