تمیزکاری و لایروبی حوضچه های آبگیر و کانال انتقال آب دریا به سمت کندانسور واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس

تمیزکاری و لایروبی حوضچه های آبگیر و کانال انتقال آب دریا به سمت کندانسور واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات