دوره بازگشت زلزله تهران و محدود مکانی آن

دوره بازگشت زلزله تهران و محدود مکانی آن

دوره بازگشت زلزله زمان یا زمان‌های معین ندارد و گاه فواصل وقوع زلزله ۲۰ تا ۳۰۰ سال است. بنابراین این موضوع نباید اسباب دلهره و استرس باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات