صدور اخطاريه زيست محيطي براي مسؤول يك انبار غير مجاز ضايعات در شهرستان كاشان

صدور اخطاريه زيست محيطي براي مسؤول يك انبار غير مجاز ضايعات در شهرستان كاشان

اخطاريه زيست محيطي براي مسؤول يك انبار غير مجاز ضايعات در شهرستان كاشان صادر شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان، پيرو گزارش واصله به اين اداره در خصوص آتش زدن پسماندهاي صنعتي يك واحد بازيافت ضايعات نساجي و انتشار گازهاي سمي و خطرناك در محيط زيست ، بلافاصله اكيپ كارشناسان پايش اداره به موقعيت اعزام شدند.

كارشناسان پايش اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان،  ضمن تذكر قانوني به مسئول واحد متخلف مبني بر مهارفوري آتش و رفع كامل آلودگي محيط مراتب صورتجلسه شد كه در اين زمينه مراتب تخلف حادث شده، ضرورت پيشگيري از اتفاقات مشابه و جلوگيري از آلودگي محيط زيست طي اخطاريه كتبي به مسئول واحد ابلاغ شد .

شايان ذكر است بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامي هر اقدامي‌ كه‌ تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي و محيط زيست‌ شناخته‌ شود ممنوع‌ مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد .

شايان ذكر است طبق تبصره 2 اين ماده منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات