شرق تهران پرلرزه ترین منطقه پایتخت است

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: زمین لرزه ناشی از شکست لایه‌های زمین و این شکست ناشی از حرکت پوسته‌های قطعاتی زمین است که نسبت به هم حرکت می‌کنند که در نهایت باعث شکستگی در زمین می‌شود که به آن گسل گفته می‌شود. بیت الهی با بیان اینکه طول شکستگی برخی از این لرزه‌ها به ۶۰ کیلومتر می‌رسد، ادامه داد: زمین لرزه نیازمند وجود فشار و تنش بالایی است که تجمیع این تنش به یک دوره زمانی نیاز دارد و گذشت این مدت به معنای سکون گسل نیست. وی با تاکید اینکه گسل مشاء گسل فعالی بوده کمااینکه در سال گذشته هم چند زلزله کوچک منطبق با این گسل رخ داده است، افزود: این زلزله‌های کوچک به معنای شکستگی‌های کوچک است اما از وقوع این خردلرزه‌ها باعث می‌شود که بخشی از نیروهای تجمیع شده آزاد شود و زلزله‌های بزرگ‌تر دیرتر رخ می‌دهد. رییس بخش زلزله ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات