توافق برای تسریع در تعیین تکلیف بیش از ۱۵۸ رقبه وقفی اولویت دار در ...

توافق برای تسریع در تعیین تکلیف بیش از ۱۵۸ رقبه وقفی اولویت دار در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات