برگزاری جلسات سازمانی شهرداری به صورت ویدئوکنفرانس

برگزاری جلسات سازمانی شهرداری به صورت ویدئوکنفرانس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات