رونمایی از نرم افزار «دیده بان و دیده گان شهر» مرکز ۱۳۷

رونمایی از نرم افزار «دیده بان و دیده گان شهر» مرکز ۱۳۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات