اولین جلسه کمیته هماهنگی استانی گردشگری در سال ۹۹ برگزار شد

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اولین جلسه کمیته هماهنگی استانی گردشگری در سال ۹۹ در محل شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره به اهمیت تاسیسات آبی در رونق گردشگری گفت: وزارت نیرو در حال حاضر به ایجاد فضاهای گردشگری در مخازن سدها و تاسیسات آبی اهمیت زیادی می دهد و باید در این زمینه برنامه ریزی مناسبی انجام گیرد.

مهندس عباس جنگی مرنی با تاکید بر نقش گردشگری آبی در رشد و توسعه استان اظهار داشت: خوشبختانه استان اردبیل یک فرصت بی بدیل در در زمینه پتانسیل های آبی دارد و ما دست سرمایه گذاران بخش خصوصی را در این زمینه می فشاریم.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی همه جانبه در سطح استان برای بهره مندی از پتانسیل های منابع آب تصریح کرد: یکی از مناسب ترین راهها برای دستیابی به جهش تولید توجه به ظرفیت های منابع آب در استان است.

در ادامه این جلسه با مدنظر قراردادن تفاهم نامه وزارت خانه های نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و میزاث فرهنگی، بر انجام مطالعات پتانسیل یابی و امکانسنجی گردشگری آب تاکید شد و پس از بحث و بررسی با انتشار فرآخوان جذب سرمایه گذاری در حاشیه سدهای گیلارلو گرمی و سقزچی نمین و احداث و بهره برداری از مرکز فرهنگی و گنجیه آب استان موافقت شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات